Thông báo

(THÔNG BÁO) Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 09-01-2019

Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 14/1/2019 đến hết 16h00 ngày 25/1/2019. (Riêng các lớp học phần Anh văn gia hạn đến 16h00 ngày 15/2/2019)

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2018 – 2019.

 Xem toàn bộ thông báo

Thông báo về việc thu học phí môn Giáo dục quốc phòng và An ninh Hệ Đại học chính quy khóa III
Ngày đăng: 06-12-2018

 Thông báo về việc thu học phí môn giáo dục quốc phòng và An ninh Hệ đại học chính quy khóa III

Chi tiết

Thông Báo về việc thu phí BHYT sinh viên năm 2019-Hệ đại học chính quy khóa I, II
Ngày đăng: 06-12-2018

 Thông báo về việc thu phí BHYT sinh viên năm 2019 - Hệ Đại học chính quy khóa I, II

THÔNG BÁO Về việc đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên chính quy khóa 1
Ngày đăng: 30-11-2018

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017. Đồng thời, được sự thống nhất với Khoa Quản lý Hành chính, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy Khóa 1 ngành Quản lý Nhà nước về việc đăng ký chuyên ngành, như sau:

 

Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (Mục Chức năng trực tuyến -> Đăng ký chuyên ngành) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn

-         Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 06/12/2018

-         Lưu ý:

1.     Chuyên ngành mặc định trên hệ thống đang là Kinh tế - Đô thị -> Sinh viên chọn học chuyên ngành Kinh tế - Đô thị không cần thao tác trên hệ thống.

2.     Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đô thị có các lớp tương ứng là K01205A, K01205B… bên chuyên ngành Nội chính – Văn xã có các lớp tương ứng là K01205A1, K01205B1...

3.     Việc thay đổi chuyên ngành chỉ được thực hiên duy nhất một lần và không thể thay đổi.

4.     Ngày 07/12/2018, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ tiến hành việc xét duyệt đăng ký chuyên ngành của sinh viên và mở các lớp học phần tương ứng với số lượng sinh viên đăng ký từng chuyên ngành.

5.     Sau khi phòng Quản lý Đào tạo hoàn thành việc mở các lớp học phần sẽ có thông báo rộng rãi cho sinh viên đăng ký môn học trên hệ thống.

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 17
Hôm nay: 140
Hôm qua: 707
Tổng cộng: 248426