Biểu mẫu

Mẫu đơn tạm dừng học và Mẫu đơn nhập học lại
Ngày đăng: 12-11-2019

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây

Quy định về tạm dừng học đối với sinh viên các ngành đào tạo đại học hệ chính quy (Điều 18, Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ bậc đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Sinh viên được tạm dừng học tập và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ trọn vẹn ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 19 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL) không dưới 2,00.

2.Sinh viên xin tạm dừng học tập phải làm đơn theo mẫu trình bày rõ lý do gửi Phòng Quản lý Đào tạo, đơn phải có xác nhận của Cố vấn học tập và các giấy tờ chứng minh lý do xin tạm dừng học.

3. Trừ trường hợp tạm dừng học tập do được điều phối vào lực lượng vũ trang, sinh viên chỉ được giải quyết cho tạm dừng học trong 01 học kỳ. Tới thời hạn phải nhập học lại được ghi trong quyết định, nếu sinh viên chưa thể nhập học thì phải làm thủ tục xin tạm dừng thêm 01 học kỳ nữa (thời hạn tạm dừng liên tục không được quá 02 học kỳ chính).

4. Thời gian tạm dừng học tập vẫn tính vào thời gian cho phép kéo dài tối đa của khóa học theo khoản 1 Điều 7 của Quy chế này, ngoại trừ thời gian sinh viên tạm dừng học do thi hành nghĩa vụ quân sự.

5. Sinh viên tạm dừng học tập khi muốn trở lại học tiếp phải viết đơn nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo để trình Giám đốc ra quyết định nhận vào học lại ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Điểm I
Ngày đăng: 27-08-2018

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN ĐIỂM I

-        Đối tượng: Sinh viên vắng thi cuối kỳ vì những lý do đặc biệt.

-        Thời gian đăng ký nhận điểm I: Tính từ ngày diễn ra môn thi mà sinh viên vắng mặt (± 05 ngày làm việc).

-        Sinh viên điền vào mẫu 5.04a và nộp tại Phòng KT & ĐBCLĐT. (Nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh lý do không thể tham gia môn thi cuối kỳ)

Lưu ý: Sinh viên phải thi trả điểm I trong vòng 02 học kỳ kế tiếp, nếu không điểm I sẽ chuyển thành điểm 0.

Mẫu đơn

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 5
Hôm nay: 49
Hôm qua: 826
Tổng cộng: 1315882